Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Peter Gould

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Peter Gould ym 1993 i hyrwyddo mynediad cymunedol i gerddorieath glasurol ragorol, gyda phrif bwyslais ar ddatblygiad ieuenctid. Bu'r chwe thymor o gyngherddau a gynhaliwyd yn Theatr Mwldan yn llwyddiant aruthrol. Gobeithiwn bydd brwdfrydedd y gynulliedfa yn parhau'r tymor hwn.

Croesawn ymholidadau ynglŷn â dau biano Steinway'r Ymddiriedolaeth. Am fanylion, neu wybodaeth bellach am yr Ymddiriedolaeth cysylltwch â Philippa Gould.

Mae'r Ymddiriedollaeth yn aelod o 'Making Music'

Making Music logo

 

Rhif Elusen Gofrestredig: 1048815

 

Darllen rhagor am Making Music